Kehittämistyö

Hankkeessa vastataan tulevaisuuden työn vaatimuksiin ja muutoksiin työelämän kanssa sekä kehitetään opetusta, pedagogiikkaa ja jatkuvan oppimisen palveluja.

Työpaketit

Hankkeessa kehittämistyö on jaettu neljään kokonaisuuteen.

  1. Opettajien yhteissuunnitteluosaaminen ja uudet pedagogiset ratkaisut
  2. Työelämän kanssa toteutettava koulutusmuotoilu
  3. Opintojaksoille ja harjoitteluihin integroitu uusi osaaminen työelämän uudistajana
  4. Uuden pedagogian konseptointi ja jalkauttaminen työelämälle