Työelämäyhteistyö

Kehittämistyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa.
Hankkeessa toteutetaan työelämän kanssa oppimismuotoilukokeiluja ja tuotetaan jatkuvan oppimisen palveluja. Lisäksi kehitetään harjoittelun etäohjauskäytäntöjä sekä rakennetaan pitkäkestoisia opintojakso- ja harjoittelukumppanuuksia työelämän kanssa.

Keväällä 2021 toteutettiin työelämälle suunnattu virtuaalinen Tulevaisuuden Työ -foorumi. Vuoden 2022 aikana toteutetaan muun muassa oppimismuotoilukokeiluita Karelian avainkumppanien kanssa.