Oppimisympäristöt

Uusia teknologisia menetelmiä, futuristisia tiloja ja kehittyneitä oppimisympäristöjä.

Tutustu tästä uusien tilojen 360-esittelyyn

Hankkeessa on valmistunut uusia tiloja, joiden käytöstä kuulisimme mielellään palautetta:

https://link.webropol.com/s/tilapalaute

Hankekokonaisuus pitää sisällään fyysisten tilojen muutostyöt, uuden opetusteknologian hankinnan sekä opetukseen liittyvän pedagogisen osaamisen kehittämisen.

Hankkeessa rakennetaan digitaaliseen joustavuuteen perustuva innovaatio- ja TKI-hybridiympäristö molemmille kampuksille (Wellbeing and Service Lab/Tikkarinne kampus ja Business and Industry Lab/Wärtsilä kampus). 

Näissä oppimisympäristöissä huomioidaan sekä yleisiä pedagogisia että alakohtaisia vaatimuksia niin koulutuksen kuin työelämän näkökulmasta. Molemmille kampuksille rakennetaan opettajien yhteissuunnittelu- ja digitaaliset tuotantotilat (Teaching Lab).

Fyysisissä oppimisympäristöissä hyödynnetään myös virtuaalisia oppimisympäristöjä ja hankittua teknologiaa.

VUOSINA 2020-2023 KEHITETTÄVÄT OPPIMISYMPÄRISTÖT

Wellbeing & Service Lab
Business & Industry Lab
Canvas Studio
Telepreesenstilat (MLC)
XR Lab
Yhteissuunnittelutilat (Teaching Lab)
Tuotantotilat (Teaching Lab)