Tule mukaan tulevaisuuteen

Tulevaisuuden työ – hanke on laaja kokonaisuus, jonka tavoitteena on oppimisympäristöjen ja pedagogiikan monialainen sekä työelämäläheinen kehittäminen. Hankeen tarkoituksena on vastata tulevaisuuden työn asettamiin vaatimuksiin.

Hanke toimii 1.10.2020-30.6.2023 ajalla ja sitä rahoittavat ESR/Etelä-Savon ELY-keskus, EAKR/Pohjois-Karjalan maakuntaliitto sekä Karelia-ammattikorkeakoulu. 

Karelia-ammattikorkeakoulun logo
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen logo
EU rakennerahastot - EAKR:n ja ESR:n yhteiseen viestintään logo

Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013 logo
Pohjois-Karjalan maakuntaliiton logo