Home » Kehit­tä­mistyö » Opettajat

Opettajat

Hankkeessa kehitetään opettajien pedago­gista osaamista etä- ja hybrdio­pe­tuk­sessa sekä näissä hyödyn­net­tävää tekno­logiaa.

Opetta­jille järjes­tetään valmen­nusta ja työpajoja näistä teemoista.