Kehittäjäopettajat

Hankkeessa kehitetään kehittäjäopettajamallia. Malli tukee etä- ja hybridiopetuksen pedagogista kehittämistä sekä uusien oppimisympäristöjen käyttöönottoa. Kehittämisessä hyödynnetään oppimismuotoilua.

Ensimmäiset neljä kehittäjäopettajaa aloittivat työnsä hankkeessa vuonna 2021. Keväällä 2022 aloittaa kolme uutta kehittäjäopettajaa.

Jokainen kehittäjäopettaja ideoi oman työelämälähtöisen kehittämisprojektin ja vie sen käytäntöön hankkeen tukemana.