Hankkeen esittely

Tulevaisuudessa työ ja työn tekeminen ovat koko ajan muutoksessa. Tähän ovat vaikuttaneet teknologian voimakas kehittyminen sekä globaalit ja paikalliset muutokset elinympäristöissä. Työtä tehdään entistä enemmän etätyönä hyödyntäen erilaisia teknologisia ratkaisuja. Työn muuttuessa kovaa vahtia, muuttuvat myös työelämässä tarvittavat taidot, oppiminen ja osaamisen kehittäminen.

Karelia-ammattikorkeakoulun Tulevaisuuden työ -hankekokonaisuudessa vastataan tulevaisuuden työn vaatimuksiin ja muutoksiin kiinteässä yhteistyössä työelämän kanssa.  Tavoitteena on kehittää opetusta, pedagogiikkaa ja jatkuvan oppimisen palveluja sekä Karelian fyysisiä ja virtuaalisia oppimisympäristöjä. Opetuksen ja pedagogiikan kehittämisessä hyödynnetään uusinta opetusteknologiaa sekä kehitettäviä oppimisympäristöjä.  

Hankekokonaisuus muodostuu kolmesta osa-alueesta: Tulevaisuuden työ -investointi (EAKR) ja Tulevaisuuden työ – pedagogiikan ja opettajien osaamisen kehittäminen (ESR). Lisäksi kokonaisuuteen liittyy Karelian oma pedagoginen investointi. Hanketta rahoittavat ESR/Etelä-Savon ELY-keskus, EAKR/Pohjois-Karjalan maakuntaliitto sekä Karelia. 

Hanke toimii 1.10.2020-31.8.2023 ajalla.  

KIINNOSTUITKO?

Blogi
Ota yhteyttä