Home » Esitys AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivillä 2.11.2023

Esitys AMK- ja ammatil­lisen koulu­tuksen tutki­mus­päi­villä 2.11.2023

Tulevai­suuden työ ‑hankkeen projek­ti­asian­tuntija, opetus­tek­no­logia-asian­tuntija Risto Salminen esitti 2.11.2023 oheisen esityksen AMK- ja ammatil­lisen koulu­tuksen tutki­mus­päi­villä.