Kuukausi: kesäkuu 2023

  • Pedaforum 2023: Esitys Pedago­gisen osaamisen valmen­nuk­sesta

    Home » Archives for kesäkuu 2023

    Tulevai­suuden työ ‑hanke esitteli 7. kesäkuuta Tampe­reella Pedaforum 2023-tapah­tu­massa Karelian pedago­gisen osaamisen valmen­nusta. Hankkeessa keväällä 2023 ensim­mäisen kerran toteu­te­tussa valmen­nuk­sessa on yhdeksän digipe­da­go­giikkaan liittyvää teemaa, jotka perus­tuvat opetta­jille tehtyyn kyselyyn. Esityksen pitivät Risto Salminen ja Päivi Sihvo.

    Esitystä seurasi noin 40 kuulijaa. Esityksen sisältö on nähtä­vissä alta.