Kuukausi: huhtikuu 2022

  • , ,

    Video: Oppimisen tulevai­suuden trendit Karelia 30 ‑areenassa

    Home » Archives for huhtikuu 2022

    Tulevai­suuden työn asian­tun­tijat vierai­livat maalis­kuussa Karelia 30 ‑areenan avaus­jak­sossa. Mikko Hyttinen, Minna Rokkila sekä hankkeessa maaliskuun alussa aloit­tanut Risto Salminen tekivät katsauksen Tulevai­suuden työ ‑hankkeen toimiin ja kertoivat kokemus­tensa perus­teella näkemyk­siään oppimisen tulevai­suuden trendeistä.

    Katso koko jakso alta.